Biuro podatkowe: zmiany przepisów PIT, CIT i VAT w 2013 roku

Jesteś tu: PORADY

Aby móc kompleksowo pełnić usługi księgowe, nasze biuro podatkowe stale śledzi zmiany w przepisach podatkowych, które mogą mieć wpływ na działanie firm naszych klientów.  Udzielamy porad podatkowych w zakresie PIT, CIT i VAT. 

Zmiany przepisów PIT, CIT i VAT w 2013 roku zwiększają obciążenie firm nowymi obowiązkami

Od początku roku 2013 zaczęło obowiązywać wiele znowelizowanych przepisów podatkowych, pojawiły się także nowe regulacje prawne. Zmiany te dotyczą wszystkich podatków: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT) i dotyczą jeżeli nie wszystkich, to z pewnością dużej części podmiotów gospodarczych.

Nowe przepisy, których dotyczy niniejsze opracowania, zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zwanej również III ustawą deregulacyjną (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1342). Zmiany, które narzucają na podatników dodatkowe obowiązki, w porownaniu do okresu poprzedniego, wynikają przede wszystkim z:

  • Art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz:

  • Art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług

Wszystkie wyżej wymienione przepisy wymuszają na zakończenie każdego okresu obrachunkowego kontrolę nierozliczonych transakcji zakupu, zgodnie z warunkami określonymi w powyższych przepisach. Powoduje to, że w firmach prowadzących ożywioną działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy stosują uproszczoną księgowość (kpir), czy też pełną (księgi handlowe), dokładna ewidencja rozrachunków będzie ważnym elementem codziennej działalności.

Można oczywiście założyć, że firma powinna płacić swoje zobowiązania na bieżaco, a najlepiej zaraz w momencie zakupu, a wtedy "antyZatory płatnicze" nie będą stanowić problemu, jednak w życiu większości firm zdarzają się okresy lepszej i gorszej koniunktury.

Zarówno w:

  • podatkowej księdze przychodów i rozchodów (kpir), oraz
  • księgach handlowych (pełna księgowość)

praktycznie wymagane będzie, w niektórych profilach działalności, prowadzenie ewidencji rozrachunków, na podstawie której będzie można wykonać automatycznie krekty kosztów podatkowych oraz korekty podatku VAT, co zmniejsza różnicę pomiędzy oboma rodzajami ksiąg.

Zanim wprowadzone zostały w/w. przepisy, bardzo częstą praktyką w podatkowej księdze przychodów i rozchodów było zbiorcze księgowania niektórych operacji, na podstawie rejestrów lub zestawień. Obecnie w wielu przypadkach, nawet jeżeli nie jest to wymagane, czasem warto będzie księgować każdą operację oddzielnie. Jest to kolejny element, który wpływa na zmniejszenia różnicy pomiędzy oboma rodzajami ksiąg, co powoduje że uproszczona ewidencja staje się coraz mniej uproszczona.

Czasem może warto się zastanowić, czy możliwości analityczne i kalkulacyjne, która niesie ze sobą pełna księgowość nie rekompensuje coraz mniejszego uproszczenia uproszczonej księgowości (ostatnie zdanie nie dotyczy małych podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT).

Oczywiście wpływ powyższych czynników na działalność firmy będzie zależał od profilu działalności, modelu sprzedaży, ilości przeprowadzanych transakcji handlowych oraz ilości nabywanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym wszystko należy bardzo dokładnie przeanalizować, jednak kto rozpoczynając działalność, wie jak się rozwinie w ciągu roku, a wymiana systemu do zarządzania firmą jest poważną i pracochłonną operacją. Najlepiej wybrać system do zarządzania firmą, który może "rosnąć" razem z rozwojem firmy.

Skokowy wzrost wymagań po 1 stycznia 2013 roku dotknął przede wszystkim firmy handlowe, prowadzące obrót towarami handlowymi, zobowiązane do prowadzenia magazynu, rozliczających podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Projekt i realizacja strony www ADNET POLSKA
 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies.