Projekt zmian w VAT 2015, a oprogramowanie firm

Jesteś tu: PORADY

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a również rozliczaniem kadr i płac. Świadczymy także usługi rachunkowe. Pracownicy biura doradztwa podatkowego Enigma udzielają również porad w kwestiach związanych z prowadzeniem księgowości firmy. Pomożemy Ci zrozumieć obowiązujące przepisy podatkowe i wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla Twojej firmy, dzięki któremu sprostasz nowym wymaganiom podatkowym.

Aktualizacja z dnia 9 grudnia 2014 roku

 

Treść niniejszego artykułu została zaktualizowana ze względu na pojawienie się nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT. Treść poprzedniej wersji artykułu omawiała niektóre aspekty nowelizacji przepisów zawartych w projekcie z dnia 10 października. W dniu 7 listopada 2015 w efekcie dalszych prac nad projektem opublikowana została nowa wersja projektu, którego data wejścia w życie planowana jest na dzień 1 kwietnia 2015 roku. Poprzednia wersja artykułu zdezaktualizowała się ponieważ w nowej wersji projektu z dnia 7 listopada zmienione zostało między innymi brzmienie opisywanych w poprzedniej wersji przepisów, a pomimo wprowadzonych zmian w projekcie ustawy omawiany w poprzedniej wersji artykułu problem nie zniknął a jedynie zmienił formę.

Aktualna wersja niniejszego artykułu, podobnie jak jego poprzednia wersja ma zwrócić uwagę na wpływ corocznych nowelizacji przepisów podatkowych na działanie firm ponieważ większość artykułów na temat nowelizacji przepisów opublikowanych w sieci, poświęcone jest wyłącznie aspektom zmian podatkowych.

Od dwóch, trzech lat wprowadzane z każdym rokiem nowelizacje, poza zmianą metod rozliczeń podatków wymuszają nawet na małych firmach w organizacji działalności, w tym korzystanie z coraz bardziej nowocześniejszej infrastruktury komputerowej oraz coraz nowocześniejszego i rozbudowanego oprogramowania zarządzania sprzedażą oraz oprogramowania finansowo - księgowego. Nadchodzący rok 2015 nie będzie wyjątkiem w tym zakresie, choć zmiany dotkną głównie niektóre firmy handlowe z branży elektroniki użytkowej ponieważ zgodnie z opublikowanym projektem zmian ustawy o VAT, proponowane jest dodanie do załącznika nr 11 ustawy o VAT zawierającego katalog towarów, wobec których stosuje się powyższy mechanizm między innymi pozycji 28a, 28b oraz 28c to jest: telefonów komórkowych w tym smartfonów, komputerów przenośnych takich jak tablety, notebooki, laptopy, palmtopy, minibooki, netbooki i temu podobne a także konsol do gier video co zdecydowanie zwiększy ilość firm, które zmuszone będą do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia a dodatkowo nowelizacja ustawy o VAT przewiduje dodatkowe skomplikowanie metod jej stosowania.

Do uproszczeń stosowania w/w. mechanizmu należy zaliczyć proponowane ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, dla wszystkich towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT, tylko do nabywców mających status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Jednak równocześnie proponowane jest ograniczenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia towarów z poz. 28a – 28c załącznika 11 ustawy o VAT do dostaw, w których wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. Natomiast za jednolitą gospodarczo transakcję, tu cytat:

uznaje się dostawę wiążącą się z realizacją jednej umowy, również wówczas gdy w ramach tej umowy występuje kilka lub więcej zleceń lub wystawionych jest kilka lub więcej faktur dokumentująca dostawę. Do oceny, czy jednolita gospodarczo transakcja przekracza kwotę 20 000 zł, istotne są warunki umowy, w szczególności dane dotyczące wartości składanego zamówienia lub zawieranego kontraktu.

Cokolwiek by to nie oznaczało narzuca dwie metody rozliczenia podatku VAT (fakturowania) dla sprzedaży tych samych towarów w zależności od narzuconego w ustawie warunku co może utrudnić prowadzenie działalności małym i średnim firmom prowadzącym obrót w/w towarami ponieważ wymusza to dodatkową kontrolę obrotu w/w towarami, szczególnie jeżeli prowadzą one sprzedaż w kilku punktach sprzedaży, sklepach, hurtowniach lub sklepach internetowych (b2b lub b2c). W takim przypadku może wystąpić problem z bieżącą kontrolą w czasie rzeczywistym powyżej opisanego warunku.

Wprawdzie wprowadzenie powyższej konstrukcji ma na celu umożliwienie przeprowadzania mniejszych transakcji oraz transakcji z końcowymi odbiorcami nie będącymi czynnymi podatnikami VAT na zasadach ogólnych, tak jak do tej pory bez utrudnień ale na sprzedawcach towarów określonych w pozycjach 28a, 28b i 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT, będzie spoczywał dodatkowy obowiązek kontrolowania tych transakcji. Prawdopodobnie każda firma ma inaczej zorganizowany logistycznie proces realizacji takich zamówień, mogą odbywać się etapami, być rozciągnięte w czasie, mogą być realizowane z różnych magazynów, w każdym przypadku osoby obsługujące technicznie transakcję, wystawiające całkowite a szczególnie częściowe faktury, muszą wiedzieć jak ma być wystawiona faktura tzn. na zasadach ogólnych czy też na zasadach odwrotnego obciążenia.

W rzeczywistości, w obrocie gospodarczym pomiędzy firmami mogą pojawiać się różne następujące po sobie umowy na zakup w/w towarów, z których część będzie spełniała opisane wyżej warunki a część nie (większe lub mniejsze zamówienia). Czasem kilka z nich może być realizowanych równocześnie. W związku z tym ważne będzie przypisywanie każdej fakturowanej partii towaru do umowy, której dotyczy, a nie wszystkie obsługi procesu muszą znać wszystkie szczegóły zawieranych przez firmę umów czy kontraktów.

Aby nie paraliżować działania firmy jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się korzystanie z dobrego, zintegrowanego systemu sprzedaży, w którym rejestrowane będą wszystkie umowy / zamówienia w/w towarów. Jedna z osób odpowiedzialnych w firmie znająca warunki umów powinna decydować jak transakcja winna być fakturowana na ogólnych zasadach czy też przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia i odpowiednio oznaczać takie transakcje. Tylko w takim przypadku system komputerowy będzie w stanie automatycznie, prawidłowo wystawiać odpowiednie faktury i rejestrować powiązanie dokumentów sprzedaży w/w towarów z zawartymi umowami.

Taki mechanizm kontroli byłby w stanie prawidłowo kontrolować i fakturować transakcje, do których zostały podpisane wcześniej umowy. Problem pojawi się w transakcjach, do których nie ma umów. W projekcie ustawy nie ma odpowiedzi na to pytanie. Co robić w sytuacji, w której czynny podatnik VAT zakupi jednego dnia w firmie w/w towary na kwotę 10 001,00 PLN i tego samego dnia lub innego, na przykład w drugim punkcie sprzedaży na kwotę 10 000,00 PLN bez formalnej umowy. W takim przypadku warto, aby zintegrowany system sprzedaży dodatkowo kontrolował wszystkie transakcje sprzedaży tych towarów z czynnymi podatnikami VAT i przy próbie wystawienia takiej faktury informował sprzedawcę o wcześniej zarejestrowanych fakturach z tych kontrahentem dotyczących oczywiście towarów z omawianej grupy, tak aby dział sprzedaży firmy mógł odpowiednio wcześnie zareagować. System sprzedaży musi oczywiście online kontrolować transakcje we wszystkich punktach sprzedaży firmy, łącznie z b2c i b2b. Bez takiej kontroli, zaproponowana nowelizacja przepisów o VAT może być przyczyną pojawienia się problemów w firmie.

Projekt i realizacja strony www ADNET POLSKA
 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies.